Контрол на качеството

Служител по контрола на качеството във фирма "Балекс – СП" ежедневно наблюдава всички етапи от производственият процес и следи за спазването на технологията за всеки отделен продукт. Материалите, които се влагат в дамските превръзки „My Secret” са произведени от водещи и утвърдени световни компании и всяка партида се придружава със съответните сертификати за контрол на качеството.

Всички продукти от серията „My Secret” са тествани в съответствие с нормите за качество на продукти за интимна дамска хигиена. Всяка произведена партида се контролира от оторизирани от Министерство на здравеопазването лаборатории. Цялата гама продукти е подложена на микробиологични тестове, за да се избегне риск от замърсяване с недопустими микроорганизми и патогенни, както и предотвратяването на нежелани алергични реакции. В дружеството ни има изградена система за входящ контрол по качеството на използваните материалите и произведените продукти.